ORGANIZACIJA I PRODUKCIJA KULTURNIH DOGAĐANJA

Ova edukacija polaznicima pruža priliku da u teoriji upoznaju osnovne pojmove event menadžmenta, faze planiranja aktivnosti, zatim osnove financijskog upravljanja i projektnog menadžmenta, metode produkcije različitih događanja te osnove marketinga s naglaskom na promociju i odnose s javnošću. U njenom praktičnom dijelu polaznici direktno sudjeluju u realizaciji događaja - od početnog plana i realizacije pa sve do provedbe evaluacija i izvještavanja.


Voditelj edukativnog programa:

Davor Uljanić (Pula) diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Od 90-ih godina aktivan je na polju nezavisne kulture te je sudjelovao u raznim akcijama i događanjima koji su doprinijeli razvoju scene u gradu Puli. Svojim je predanim angažmanom dugi niz godina djelovao u udruzi Monteparadiso te put nastavio kao predsjednik Udruge Seasplash i direktor Pozitivnog ritma d.o.o. čime je stekao iskustva, znanja i vještine u organizaciji kulturnih događanja te projektnom menadžmentu (Monteparadiso Festival, Seasplash Festival, Seasplash platforma, Seasplash Summer Club - Fort Punta Christo, Outlook i Dimensions Festival). 

Do 2015. godine bio je član Kulturnog vijeća Grada Pule za nove medijske kulture i kulturu mladih, a 2015. i 2016. godine aktivno je sudjelovao u radu na prijavi grada Pule za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Godine 2014., u suradnji s udrugom Sonitus, započinje VisuaLab/EduSplash - multimedijsku platformu za edukaciju i razvoj kroz čije se besplatne radionice polaznici imaju prilike upoznati s raznim zanimanjima na području audiovizualne kulture. Idejni je začetnik EduSplash platforme, a trenutno djeluje kao voditelj edukacije o Organizaciji i produkciji kulturnih događanja. Član je pulske punk-rock glazbene skupine Fakofbolan koja svojim tekstovima često daje kritiku društvu te ukazuje na društvene nepravde. Uljanić poznatiji kao Đuro, svojom podlogom i osobnošću, najjača je karika kolektiva.