O EduSplash platformi

EduSplash  platforma osnovana je 2015. godine od strane Udruge Seasplash i osmišljena je kao edukacijska i razvojna platforma s ciljem osposobljavanja mladih i kreativnih pojedinaca te stvaranja kvalificiranog kadra za rad na području nezavisne kulture. Partneri EduSplasha su Studio Partyzan, AudioLab d.o.o, Breakdance studio AB Original, Studio KaPula i Skateboard klub Tapija, a središnje mjesto provedbe naših edukacijskih programa je Klub Kotač smješten u prizemlju Društvenog Centra Karlo Rojc (Gajeva 3, Pula).

Edukacijski programi osmišljeni su s ciljem stjecanja i razvoja vještina pojedinaca zainteresiranih za rad na implementaciji i organizaciji kulturnih događaja s ciljem stvaranja nove generacije umjetnika i stručnjaka iz područja kulture.

Svaki edukacijski program sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Oba dijela obuhvaćaju predavanja stručnih predavača odnosno dugogodišnjih djelatnika s područja nezavisne kulturne i subkulturne scene, a predviđena je aktivna participacija polaznika u provedbi i praćenju raznotematskih kulturnih događanja na području Pule, a sve to uz mentorstvo. Predavači i gostujući predavači koji svesrdno dijele svoje znanje stečeno tijekom godina djelovanja na područjima kulture i subkulture su: Davor Uljanić, Vedran Meniga, Boris Bjelica, Maja Gujinović, Danijel Sikora, Alen Nužda, Matija Ljevar, Davor Mišković, Irena Burba, Ivan Divković, Milena Radošević, Danijela Ustić, Sergej Lugović, Dejan Novković, Marko Grbac Knapić, Perica Šuran, Dean Pavletić Tone, Robert Martinović, Edi Cukerić, Marijan Jelenić, Daniel Kiršić, Marko Hajdarević, Erika Filiplić, Iva Kuzmanović, Ivana Oreški, Štefica Čeh i Nino Fanuko.

Dosadašnje aktivnosti EduSplash platforme okupile su oko 1000 polaznika edukacija, 30 predavača godišnje, 3000 korisnika društvenih mreža te su izazvale veliki interes medija i javnosti.

2017. godine Edusplash platformi dodijeljena je nagrada Ambasador za najbolji edukativni program te 2020. za razvoj i promicanje scene.