SEASPLASH – Udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Adresa: Marulićeva 49, 52100 Pula

OIB: 74800852822
Žiro računMB: 02132800
Zagrebačka banka d.d.
RNO broj: 0112921
IBAN: HR6523600001102817905
Registarski broj (Registar udruga RH): 18001569

E-mail: info@edusplash.eu

edusplash@edusplash.eu